ซาลาแมนเดอร์ ‘หนุ่มตลอดกาล’ สามารถปลูกสมองได้เอง

axolotl  Ambystoma mexicanum  เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมเนื่องจากมีลักษณะเฉพาะและน่ารัก ต่างจากซาลาแมนเดอร์ตัวอื่นๆ ที่กำลังเปลี่ยนแปลง axolotls (ออกเสียงว่า ACK-suh-LAH-tuhl) ไม่เคยโตเกินตัวอ่อนของพวกมัน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า neoteny นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักสำหรับความสามารถในการงอกใหม่ของแขนขาที่หายไปและเนื้อเยื่ออื่น ๆ เช่น สมอง ไขสันหลัง หาง ผิวหนัง แขนขา ตับ กล้ามเนื้อโครงร่าง หัวใจ...