การสัมผัสมลภาวะในวัยเด็กทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เปลี่ยนแปลง อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรค

การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศในช่วงหกเดือนแรกของชีวิตส่งผลกระทบต่อโลกภายในของเด็กเรื่องแบคทีเรียในลำไส้หรือไมโครไบโอม ในลักษณะที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของการแพ้ โรคอ้วน และโรคเบาหวาน และแม้กระทั่งส่งผลต่อการพัฒนาสมอง งานวิจัยใหม่ของ CU Boulder แนะนำ ผลการศึกษาซึ่ง ตีพิมพ์ ในวารสาร Gut Microbes ใน เดือนนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสารมลพิษที่สูดดม เช่น มลพิษจากการจราจร ไฟป่า และอุตสาหกรรม...