Dragon Age: Qunari ที่เล่นได้ของ Dreadwolf จะเหมือนเอลฟ์ในการสืบสวนมากขึ้น

การเล่นเป็นเอลฟ์ใน Inquisition ทำให้เกิดเดิมพันส่วนตัวที่ไม่เหมือนใครในเนื้อเรื่อง และตัวเอกของ Qunari ใน Dragon Age: Dreadwolf อาจเสนอให้เช่นเดียวกัน ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแนวคิดที่โลดโผนที่สุดของเทพนิยาย Qunari ที่สูงตระหง่านได้รับการเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาแทนที่Dragon Age: Dreadwolfที่ซึ่งฉากของ Tevinter ได้นำสิ่งที่น่าสมเพชอันเป็นเอกลักษณ์ของชาว Qunari เข้ามาใกล้บ้านมากขึ้น แม้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่เล่นได้ในDragon...